Horní Bradlo

Tisk

Popis lokality

Penzion Mareš, Dolní Bradlo č.p. 26

Kontaktní údaje

Katorhin Yevhen, U Pošty 47, 58263 Ždírec nad Doubravou

Identifikace lokality

Obec Horní Bradlo
Katastrální území Horní Bradlo
Okres Chrudim
Parcelní čísla st. 61, 156/4, 156/5
Majitelé (% z celkové plochy) Katorhin Yevhen, U Pošty 47, Ždírec nad Doubravou

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 500
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1359
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality penzion
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení

Limity a omezení

Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Dotaz na nemovitost