Horní Bradlo

Tisk

Popis lokality

Bývalý hotel Rükl, Dolní Bradlo č.p. 1

Kontaktní údaje

Stone Block a.s., Hybernská 1613/38, Nové Město, 11000 Praha 1, p.Krist, tel. 775 998 802

Identifikace lokality

Obec Horní Bradlo
Katastrální území Dolní Bradlo
Okres Chrudim
Parcelní čísla st. 1/1 + pozemky
Majitelé (% z celkové plochy) Stone Block a.s.

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1097
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 2097
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality hotel
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality penzion, dům pro seniory, sociální služby

Limity a omezení

Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ano
Záměry vlastníka ano

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost