Březová nad Svitavou

Tisk

Popis lokality

Statek, dva chlévy, stáj prostory pro uskladnění sena a slámy, sklepy

Kontaktní údaje

Langrová Mirka, Zeinerova 786, 56201 Ústí nad Orlicí

Identifikace lokality

Obec Březová nad Svitavou
Katastrální území Česká Dlouhá
Okres Svitavy
Parcelní čísla 3/1, 3/2, 35/1, 353,…
Majitelé (% z celkové plochy) Langrová Mirka, Zeinerova 786, 56201 Ústí nad Orlicí

Velikost lokality v m²

Rozloha 5040
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 978
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1750
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bydlení
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP objekt pro bydlení
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Kanalizace jímka
Dotaz na nemovitost