Březová nad Svitavou

Tisk

Popis lokality

Pozemek s opuštěnými zemědělskými stavbami ve velmi špatném technickém stavu

Kontaktní údaje

starosta města, místostarosta města, www.brezova.cz

Identifikace lokality

Obec Březová nad Svitavou
Katastrální území Březová nad Svitavou
Okres Svitavy
Parcelní čísla 553/3, 548/1, 553/7, 1105/1, 581/5, 1105/2, 581/10
Majitelé (% z celkové plochy) Město Březová nad Svitavou (50%), Římskokatolická farnost (50%)

Velikost lokality v m²

Rozloha 14000
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 2105
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 2105
Počet objektů na pozemku celkem 6
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 2

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělská prvovýroba
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP lokalita pro výstavbu rodinných domů
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží
  • ano
  • lze předpokládat
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 4
Počet veřejných vlastníků lokality 3
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost