Bousov

Tisk

Popis lokality

Bývalý areál JZD

Kontaktní údaje

PeS SVITAVY s.r.o. - prohlášen konkurz, Insolvenční správce: Mgr. Ing. Dalibor Jandura

Identifikace lokality

Obec Bousov
Katastrální území Bousov
Okres Chrudim
Parcelní čísla st. 96/1, st. 96/3, st. 96/4, st. 97/1, st. 97/2

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 3221
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 3221
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 2

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality zemědělství, výroba

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ano
Existence ekologických zátěží lze předpokládat
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Dotaz na nemovitost