Žichlínek

Tisk

Popis lokality

Pozůstatky bývalého panského statku s více než půlhektarovým dvorem

Kontaktní údaje

Ing. Otakar Řehák - starosta Obce Žichlínek, tel.: 465 324 552

Identifikace lokality

Obec Žichlínek
Katastrální území Žichlínek
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st.96/1, st. 96/2, st.96/3, st.96/4, st.96/6, st.96/9, 250, 251, 252, 1666/2, 3098
Majitelé (% z celkové plochy) ZOD Žichlínek, Tomáš, Markl, ČR- SPÚ, Marta Beranová, Jiří Motl, Obec Žichlínek, Jaroslava Pospíšilová, Jindřich Vaníček

Velikost lokality v m²

Rozloha 10 917
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 2630
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 2630
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 2

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality zemědělství

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) zřejmě ano
Existence ekologických zátěží lze předpokládat
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 8
Počet veřejných vlastníků lokality 2
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 6
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat zřejmě ano
Záměry vlastníka nezjištěno

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost