Žáravice

Tisk

Popis lokality

Železná konstrukce, bývalá sušička obilí

Kontaktní údaje

Pocisk Ivo, č. p. 52, 53341 Vyšehněvice

Identifikace lokality

Obec Žáravice
Katastrální území Žáravice
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 51
Majitelé (% z celkové plochy) Pocisk Ivo

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 881
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 881
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP rodinná zástavba
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality demolice

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost