Seč – Prosíčka

Tisk

Popis lokality

Bývalá zemědělská budova Prosíčka + přilehlý pozemek

Kontaktní údaje

Krist Roman, Zalíbené 10, 53901 Studnice

Identifikace lokality

Obec Seč
Katastrální území Prosíčka u Seče
Okres Chrudim
Parcelní čísla st. 88, st. 89, st. 90, 127/2
Majitelé (% z celkové plochy) Krist Roman, Zalíbené 10, Studnice

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 2298
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 2298
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality ruina, odstranění

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ne
Pitná voda ne
Užitková voda ne
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost