Seč

Tisk

Popis lokality

Bývalá výletní restaurace u přehrady č.p. 186

Kontaktní údaje

VAV - tuning s.r.o., Masarykovo nám. 2667, 53002 Pardubice

Identifikace lokality

Obec Seč
Katastrální území Seč
Okres Chrudim
Parcelní čísla st. 286, st. 287, st. 288, st. 289
Majitelé (% z celkové plochy) VAV - tuning s.r.o., Masarykovo nám. 2667, Pardubice

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 2239
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 2239
Počet objektů na pozemku celkem 4
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality rekreační objekty, občanská vybavenost
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality odstranění

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Záměry vlastníka ano

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost