Jehnědí

Tisk

Popis lokality

Bývalý teletník

Kontaktní údaje

SJM Lásko Josef Ing. a Lásková Ivana Mgr., č. p. 27, 56501 Zálší

Identifikace lokality

Obec Jehnědí
Katastrální území Jehnědí
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 4/2
Majitelé (% z celkové plochy) SJM Lásko Josef Ing. a Lásková Ivana Mgr.

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 723
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 723
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality hospodářství, bydlení

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES rozsáhlé chráněné území
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 2
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 2
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Dotaz na nemovitost