Hnátnice

Tisk

Popis lokality

Kravín u kostela

Kontaktní údaje

Z E S P O Písečná, A.S., č. p. 137, 56170 Písečná

Identifikace lokality

Obec Hnátnice
Katastrální území Hnátnice
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 392/1, st. 392/2
Majitelé (% z celkové plochy) Z E S P O Písečná, A.S.,

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 766
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 766
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP skladovací plochy

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ne
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost