Dubany

Tisk

Popis lokality

Zemědělská stavba – bývalý kravín

Kontaktní údaje

Beran Václav, Průmyslová 437, Pardubičky, 53003 Pardubice

Identifikace lokality

Obec Dubany
Katastrální území Dubany nad Bylankou
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 86/1, st. 86/2
Majitelé (% z celkové plochy) Beran Václav

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 980
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 980
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality zemědělství, výroba

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost