Dolní Morava

Tisk

Popis lokality

Statek čp. 20 – Velká Morava

Kontaktní údaje

IN PLENUM s.r.o., č. p. 20, 56169 Dolní Morava

Identifikace lokality

Obec Dolní Morava
Katastrální území Velká Morava
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 75/1, 5370, 5387, 5390
Majitelé (% z celkové plochy) IN PLENUM s.r.o.

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 250
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 500
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bydlení
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení, sociální služby

Limity a omezení

Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost