Vendolí

Tisk

Popis lokality

Nevyužívaný kravín K 196 s pozemkem

Kontaktní údaje

Ing. Jan Friedl, 603/274041

Identifikace lokality

Obec Vendolí
Katastrální území Vendolí
Okres Svitavy
Parcelní čísla st.337, 4801
Majitelé (% z celkové plochy) ZD Vendolí

Velikost lokality v m²

Rozloha 5547
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 2708
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 2708
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP zemědělská výroba
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality obchod a služby

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka pronájem, prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost