Výprachtice

Tisk

Popis lokality

Bývalá družstevní mlékárna č.p. 397

Kontaktní údaje

Kristek Pavel Ing., Velenická 1636/3a, Kunratice, 14800 Praha 4

Identifikace lokality

Obec Výprachtice
Katastrální území Výprachtice
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 498
Majitelé (% z celkové plochy) Kristek Pavel Ing.

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 426
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1000
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality průmysl
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality obchod, služy, bydlení

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Plyn ne
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost