Svitavy

Tisk

Popis lokality

Část textilního výrobního závodu, budova netkaných textilií

Kontaktní údaje

Ducháček Vladimír, 461 568 170

Identifikace lokality

Obec Svitavy
Katastrální území Svitavy - Předměstí
Okres Svitavy
Parcelní čísla 92/34
Majitelé (% z celkové plochy) 100% Svitap J.H.J. s.r.o. Kijevská 8, Svitavy

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 4845
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality textilní průmysl
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP smíšená výroba
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality smíšená výroba

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) věcné břemeno RWE, zástavní právo ČS a.s.
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost