Rohovládova Bělá

Tisk

Popis lokality

Bývalá cihelna, plocha pro skladování st. materiálu

Kontaktní údaje

1/2 Husnajová Marcela, Pichlova 2653, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 1/2 Vosáhlová Dana, č. p. 102, 533 43 Rohovládova Bělá

Identifikace lokality

Obec Rohovládova Bělá
Katastrální území Rohovládova Bělá
Okres Pardubice
Parcelní čísla 418/1, 418/5
Majitelé (% z celkové plochy) Husnajová Marcela, Vosáhlová Dana

Velikost lokality v m²

Rozloha 20464
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 0
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 0
Počet objektů na pozemku celkem 0
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality cihelna, skladovací plocha
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP ostatní plocha

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 2
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 2
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ano
Záměry vlastníka ano

Infrastruktura

Elektřina ne
Pitná voda ne
Užitková voda ne
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost