Hylváty

Tisk

Popis lokality

Bývalý areál Perly 06, administrativní budova + výroba

Kontaktní údaje

Město Ústí nad Orlicí

Identifikace lokality

Katastrální území Hylváty
Okres Ústí nad Orlicí
Majitelé (% z celkové plochy) město ústí nad Orlicí

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 2829
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 2

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality průmyslová výroba
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality průmyslová výroba

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ano
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ne

Vlastnické vztahy

Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost