Heřmanův Městec

Tisk

Popis lokality

Bývalý areál Botana Skuteč

Kontaktní údaje

ZABO, v.o.s., Tylova 600, 53803 Heřmanův Městec, Ing. Josef Bohatý - společník, tel.: 602 649 179

Identifikace lokality

Obec Heřmanův Městec
Katastrální území Heřmanův Městec
Okres Chrudim
Parcelní čísla st. 702, st. 816
Majitelé (% z celkové plochy) ZABO, v.o.s.

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 3235
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1450
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality výroba
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP zastavěná plocha a nádvoří
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality výroba, sklady

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ano
Záměry vlastníka ano

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost