Chroustovice - Žilovice

Tisk

Popis lokality

Horní stáj, dolní stáj, fidlot, šatny, garáže, silážní dvojžlaby, polní hnojiště

Kontaktní údaje

Chroustovická a.s., Chroustovice 226, 53863 Chroustovice, Petr Jeníček - ředitel, tel.724744774

Identifikace lokality

Obec Chroustovice
Katastrální území Lhota u Chroustovic
Okres Chrudim
Parcelní čísla st.72/5, st.72/6, st.72/7,st.72/8, st.72/11, st.72/13, st.109, st.72/3, st.72/1, st.72/2, st.805/2, st.805/3, st.806/1, st.72/9, st.806/2
Majitelé (% z celkové plochy) Chroustovická a.s.

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 11862
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 11534
Počet objektů na pozemku celkem 7
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 7

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP stáje, sklady
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality stáj, sklad, výroba

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Záměry vlastníka prodej, pronájem

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost