Hroubovice

Tisk

Popis lokality

Bývalý areál BOTAS

Kontaktní údaje

Kučera Aleš, Družstevní 1356, 53901 Hlinsko

Identifikace lokality

Obec Hroubovice
Katastrální území Hroubovice
Okres Chrudim
Parcelní čísla 97/1, 98, 97/3, 97/2,97/4
Majitelé (% z celkové plochy) Kučera Aleš, Družstevní 1356, 53901 Hlinsko

Velikost lokality v m²

Rozloha 0
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 3306
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 5 000
Počet objektů na pozemku celkem 3
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality průmysl
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality průmysl

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ano
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat neví

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost