Honbice

Tisk

Popis lokality

Zemědělský objekt

Kontaktní údaje

Kubeš Pavel, č. p. 100, 53352 Němčice, Meliš Josef, Na Kopci 229, Chrudim IV, 53705 Chrudim

Identifikace lokality

Obec Honbice
Katastrální území Honbice
Okres Chrudim
Parcelní čísla 60, 4/5
Majitelé (% z celkové plochy) Kubeš Pavel, č. p. 100, 53352 Němčice, Meliš Josef, Na Kopci 229, Chrudim IV, 53705 Chrudim

Velikost lokality v m²

Rozloha 9641
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1163
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1100
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality průmysl, zemědělství

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 2
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 2
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Kanalizace septik
Dotaz na nemovitost