Ronov nad Doubravou

Tisk

Popis lokality

Nemovitost ul. Lichnická č.p. 186

Kontaktní údaje

Ing. Marcel Lesák, starosta města; 608 725 144

Identifikace lokality

Obec Ronov nad Doubravou
Katastrální území Ronov nad Doubravou
Okres Chrudim
Parcelní čísla st. 206/1
Majitelé (% z celkové plochy) Město Ronov nad Doubravou

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 915
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1265
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zóna občanské vybavenosti
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP zóna občanské vybavenosti

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten podmínečně

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost