Linhartice

Tisk

Popis lokality

Chátrající dům, č.p. 61

Kontaktní údaje

Kobelka Jiří, Jiráskova 449/2, Předměstí, 57101 Moravská Třebová

Identifikace lokality

Obec Linhartice
Katastrální území Linhartice
Okres Svitavy
Parcelní čísla st. 80/1 a 80/2
Majitelé (% z celkové plochy) Kobelka Jiří, Jiráskova 449/2, Předměstí, 57101 Moravská Třebová

Velikost lokality v m²

Rozloha 1640
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1640
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1640
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bydlení
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP objekt k bydlení
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat neví

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost