Hlinsko - bývalá KARA

Tisk

Popis lokality

Šesti podlažní budova s vnitřním areálem

Kontaktní údaje

bez kontaktu

Identifikace lokality

Obec Hlinsko
Katastrální území Hlinsko v Čechách
Okres Chrudim
Parcelní čísla 1932/2, 2697/3, st. 691, st. 692, st. 2770, st. 2771
Majitelé (% z celkové plochy) Al Fatlawi Ameen Mhana Marzoog, Baghdad, GLORY ENTERPRISE s.r.o. - 50/50 %

Velikost lokality v m²

Rozloha 5239
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 2500
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 5000
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 2

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality výroba kožešin
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP VD - plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality výroba

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží lze předpokládat
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 2
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 2

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost