Rosice

Tisk

Popis lokality

Bývalý pivovar, rozestavěný objekt

Kontaktní údaje

LEVEL,a.s., Vejražkova 1037/32, Košíře, 15000 Praha 5

Identifikace lokality

Obec Rosice
Katastrální území Rosice u Chrasti
Okres Chrudim
Parcelní čísla st.19/4
Majitelé (% z celkové plochy) Level a.s.

Velikost lokality v m²

Rozloha 2897
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1228
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 3600
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality obchod a služby
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP obytné území
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality obchod a služby

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat neví

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost