Hroubovice

Tisk

Popis lokality

Chátrající výrobní objekt

Kontaktní údaje

Elderfieldová Blanka, č. p. 98, 53854 Hroubovice

Identifikace lokality

Obec Hroubovice
Katastrální území Hroubovice
Okres Chrudim
Parcelní čísla 106
Majitelé (% z celkové plochy) Elderfieldová Blanka, č. p. 98, 53854 Hroubovice

Velikost lokality v m²

Rozloha 0
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 697
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1200
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bydlení
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat neví

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost