Rozstání

Tisk

Popis lokality

Výrobní hala, bývalý mlýn

Kontaktní údaje

VYKO - stavební, spol. s r.o., Komenského 285/20, Předměstí, 57101 Moravská Třebová

Identifikace lokality

Obec Rozstání
Katastrální území Rozstání
Okres Svitavy
Parcelní čísla 85/1, 85/2, 1175, 1180, 1227/2
Majitelé (% z celkové plochy) VYKO - stavební, spol. s r.o., Komenského 285/20, Předměstí, 57101 Moravská Třebová

Velikost lokality v m²

Rozloha 6100
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 928
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 170
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality mlýn s vodní elektrárnou
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení, průmysl

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost