Gruna

Tisk

Popis lokality

Zbořený mlýn

Kontaktní údaje

Cina Marek, nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 57101 Moravská Třebová,Obec Radkov, č. p. 4, 57101 Radkov,Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

Identifikace lokality

Obec Gruna
Katastrální území Gruna, Radkov
Okres Svitavy
Parcelní čísla 56,249/3, 76
Majitelé (% z celkové plochy) Cina Marek, nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 57101 Moravská Třebová,Obec Radkov, č. p. 4, 57101 Radkov,Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

Velikost lokality v m²

Rozloha 0
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 2 204
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 2 000
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality průmysl
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP občanská vybavenost pro ubytování a stravování
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality obchod a služby

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 3
Počet veřejných vlastníků lokality 2
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat neví
Záměry vlastníka neví
Dotaz na nemovitost