Koclířov

Tisk

Popis lokality

Zemědělské budovy

Kontaktní údaje

Maňák Libor, č. p. 7, 56943 Biskupice

Identifikace lokality

Obec Koclířov
Katastrální území Koclířov
Okres Svitavy
Parcelní čísla 371, 372, 373, 374, 376
Majitelé (% z celkové plochy) Maňák Libor, č. p. 7, 56943 Biskupice

Velikost lokality v m²

Rozloha 35500
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 5100
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 4600
Počet objektů na pozemku celkem 6
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 6

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP plochy veřejně prospěšných staveb
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality občanská vybavenost

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) Zástavní právo smluvní
Existence ekologických zátěží lze předpokládat
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat neví
Záměry vlastníka neví

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost