Rybník

Tisk

Popis lokality

Bývalá ubytovna ČD

Kontaktní údaje

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1

Identifikace lokality

Obec Rybník
Katastrální území Rybník
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 391, st. 392
Majitelé (% z celkové plochy) České dráhy, a.s.

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 663
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 2652
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bytovka
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality demolice

Limity a omezení

Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES rozsáhlé chráněné území
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost