Ronov nad Doubravou

Tisk

Popis lokality

Zemědělský objekt, Žlebská ul.

Kontaktní údaje

Jan Šindelář, Dojetřice; Josef Šindelář, Čáslav; Miloš Šindelář, Čáslav

Identifikace lokality

Obec Ronov nad Doubravou
Katastrální území Ronov nad Doubravou
Okres Chrudim
Parcelní čísla st. 102/1, st. 102/3, st. 102/4
Majitelé (% z celkové plochy) Jan Šindelář, Dojetřice; Josef Šindelář, Čáslav; Miloš Šindelář, Čáslav

Velikost lokality v m²

Rozloha 8699
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1000
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1000
Počet objektů na pozemku celkem 3
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělská výroba
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP zemědělská výroba

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 3
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 3
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat neví

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost