Radhošť

Tisk

Popis lokality

Areál bývalého lihovaru č. p. 34

Kontaktní údaje

Novák Zdeněk, Spodní 362, Nemošice, 53003 Pardubice

Identifikace lokality

Obec Radhošť
Katastrální území Radhošť
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 44/1, st. 44/2, st. 44/3, 481, 482, 483
Majitelé (% z celkové plochy) Novák Zdeněk

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1373
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1373
Počet objektů na pozemku celkem 3
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Dotaz na nemovitost