Jedlová

Tisk

Popis lokality

Průmyslový objekt

Kontaktní údaje

HEDVA PRIMA, a.s., Na Stráni 572/6, Předměstí, 57101 Moravská Třebová

Identifikace lokality

Obec Jedlová
Katastrální území Jedlová
Okres Svitavy
Parcelní čísla 479, 3533/3,…
Majitelé (% z celkové plochy) HEDVA PRIMA, a.s., Na Stráni 572/6, Předměstí, 57101 Moravská Třebová

Velikost lokality v m²

Rozloha 27 665
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 4142
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 4341
Počet objektů na pozemku celkem 8
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality průmysl
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP průmyslová zóna
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality průmysl

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ČOV, čov
Dotaz na nemovitost