Jenišovice

Tisk

Popis lokality

Plocha s pozůstatky vyhořelého zemědělského objektu

Kontaktní údaje

Bidlo Vratislav, Štěnec 15, 53854 Jenišovice / Chroustovická a.s., č. p. 226, 53863 Chroustovice

Identifikace lokality

Obec Jenišovice
Katastrální území Štěnec
Okres Chrudim
Parcelní čísla p.č. 524 a 525
Majitelé (% z celkové plochy) SJM Drejsl František a Drejslová Stanislava, Sladkovského 2092, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, Chroustovická a.s., č. p. 226, 53863 Chroustovice , Bidlo Vratislav, Štěnec 15, 53854 Jenišovice

Velikost lokality v m²

Rozloha 563
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 563
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 0
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP ostatní plocha

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ano
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 3
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 3
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat neví

Infrastruktura

Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ne
Dotaz na nemovitost