Plchovice

Tisk

Popis lokality

Bývalý zemědělský areál

Kontaktní údaje

AG Skořenice, a.s., Běstovice č. p. 4, 56501 Choceň, Ing. Martin Pícha - ředitel, tel.:465 471 590, 739 075 736

Identifikace lokality

Obec Plchovice
Katastrální území Plchovice
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 58, st. 61, část 229/2
Majitelé (% z celkové plochy) AG Skořenice, a.s.

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1751
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1551
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 2

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality výroba, skladování, zemědělství

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES rozsáhlé chráněné území
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka prodej, pronájem

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ne
Užitková voda ne
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost