Jevíčko

Tisk

Popis lokality

Pivovar s technologií

Kontaktní údaje

ERGO, společnost s ručením omezeným, Trnavská 50, 56942 Chornice

Identifikace lokality

Obec Jevíčko
Katastrální území Jevíčko - Předměstí
Okres Svitavy
Parcelní čísla 320/2, 320/3, 344/2,…
Majitelé (% z celkové plochy) ERGO, společnost s ručením omezeným, Trnavská 50, 56942 Chornice

Velikost lokality v m²

Rozloha 20143
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 3805
Počet objektů na pozemku celkem 5
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality pivovar z r. 1896
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP pivovar, limonády
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality pivovar, jiná výroba, sklady

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost