Pardubice

Tisk

Popis lokality

Rybitví Zelená louka, lokalita rozdělena na 2 části: Zelená louka I: Lokalita se nachází na východním okraji areálu Synthesia, mimo oplocení, s přístupem od křižovatky areálu Univerzity Pardubice/KALT Pneu. Je tvořena částí pozemkových parcel č. 511/1, 5

Kontaktní údaje

Majitel - Synthesia a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice, kontakt: Zuzana Komendová, tel.: 466 824 108

Identifikace lokality

Obec Pardubice
Katastrální území Rosice nad Labem
Okres Pardubice
Parcelní čísla Zelená louka I: lokalita je tvořena částí pozemkových parcel č. 511/1, 534/129, 534/120, 511/2, Zelená louka II: lokalita je tvořena částí pozemkových parcel č. 632/1, 534/17, 534/153, 534/67, 534/7 v k.ú.
Majitelé (% z celkové plochy) 1 - 100%

Velikost lokality v m²

Rozloha 227 166
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 3 220
Počet objektů na pozemku celkem 4
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality průmyslová výroba
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP VP, VL

Limity a omezení

Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost