Ostrov

Tisk

Popis lokality

Budova bývalé jídelny a přidružené výroby Státního statku, později částečně využívána jako bytový dům, č.p. 180

Kontaktní údaje

Doležal Zdeněk, Ostrov 65, 56122 Ostrov, tel.: 608 869 869

Identifikace lokality

Obec Ostrov
Katastrální území Ostrov u Lanškrouna
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st.144
Majitelé (% z celkové plochy) Doležal Zdeněk

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 305
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 610
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality občanská vybavenost
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality občanská vybavenost

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) zástavní právo, exekuce
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Dotaz na nemovitost