Ostřešany

Tisk

Popis lokality

Bývalá cihelna

Kontaktní údaje

Excalibur Army spol. s r.o., kontakt: Ivan Fišák, tel.: 777 741 602

Identifikace lokality

Obec Ostřešany
Katastrální území Ostřešany
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 351, st. 352, st. 355, st. 359, 265/6, 265/16, 265/17, 265/18, 265/19, 265/23, 265/24,
265/25, 266/1, 914, 915, 920
Majitelé (% z celkové plochy) Excalibur Army spol. s r.o.

Velikost lokality v m²

Rozloha 40 000
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 0
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality průmysl, bývalá cihelna
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP bez využití
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality development, i na bydlení, příp. lehká průmyslová výroba, logistika

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ano
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost