Jedlová

Tisk

Popis lokality

Budova k prodeji

Kontaktní údaje

ZOS Jedlová, spol. s r.o., č. p. 216, 56991 Jedlová

Identifikace lokality

Obec Jedlová
Katastrální území Jedlová
Okres Svitavy
Parcelní čísla 228, 87
Majitelé (% z celkové plochy) ZOS Jedlová, spol. s r.o., č. p. 216, 56991 Jedlová

Velikost lokality v m²

Rozloha 1100
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1100
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 3000
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality průmysl

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost