Načešice

Tisk

Popis lokality

Administrativní budova č.p. 3

Kontaktní údaje

AGRO NAČEŠICE a.s., Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, Ing. Luboš Vojáček - ředitel, tel.: 777 695 157

Identifikace lokality

Obec Načešice
Katastrální území Načešice
Okres Chrudim
Parcelní čísla st. 109/1, st. 109/2
Majitelé (% z celkové plochy) AGRO NAČEŠICE a.s.

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 500
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 986
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství, administrat. budova
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení, obchod a služby

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ano
Záměry vlastníka ano

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost