Morašice

Tisk

Popis lokality

Ocelokolna - konstrukce seník (po požáru)

Kontaktní údaje

ZOD družstvo Stolany - Ing. Mikan, tel.: 603 829 046

Identifikace lokality

Obec Morašice
Katastrální území Morašice u Chrudimi
Okres Chrudim
Parcelní čísla st. 133/1, st. 133/2, st. 133/3, st. 133/4
Majitelé (% z celkové plochy) ZOD družstvo Stolany

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 835
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 835
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality zemědělství

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 3
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 2
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ne
Pitná voda ne
Užitková voda ne
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost