Luková

Tisk

Popis lokality

Církevní objekt – fara č.p. 160

Kontaktní údaje

Římskokatolická farnost Luková, Náměstí Aloise Jiráska 2/I, 56301 Lanškroun

Identifikace lokality

Obec Luková
Katastrální území Luková
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 174
Majitelé (% z celkové plochy) Římskokatolická farnost Luková

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 438
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality fara, objekt občanské vybavenosti
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP objekt občanské vybavenosti

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost