Litomyšl

Tisk

Popis lokality

Areál fy Faulhammer, zemědělský areál

Kontaktní údaje

Jan Faulhammer, tel. 777 015 010

Identifikace lokality

Obec Litomyšl
Katastrální území Litomyšl
Okres Svitavy
Parcelní čísla 1702/2, …
Majitelé (% z celkové plochy) Firma FAULHAMMER s.r.o.

Velikost lokality v m²

Rozloha 17500
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 4000
Počet objektů na pozemku celkem 8
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 5

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství, služby
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP smíšená kolektovní zástavba
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality občanská vybavenost

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ano
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost