Letohrad

Tisk

Popis lokality

Bývalý Montostav

Kontaktní údaje

SV metal spol. s r.o., č. p. 99, 50003 Divec

Identifikace lokality

Obec Letohrad
Katastrální území Orlice
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla 150/8
Majitelé (% z celkové plochy) SV metal spol. s r.o.

Velikost lokality v m²

Rozloha 17638

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality manipulační plocha
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP ostatní plocha
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality obchod, služby, průmysl

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ano
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost