Letohrad

Tisk

Popis lokality

Bývalý Dřevotex č.p. 825

Kontaktní údaje

Václavíková Táňa, Komenského 825, 56151 Letohrad

Identifikace lokality

Obec Letohrad
Katastrální území Letohrad
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 28/2
Majitelé (% z celkové plochy) Václavíková Táňa

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1767

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality výroba, skladovací prostory
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP stavba pro výrobu a skladování
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality výroba, sklady

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ano
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Záměry vlastníka exekuční příkaz k prodeji

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Plyn ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost