Lány u Dašic

Tisk

Popis lokality

Bývalý kravín Loučná

Kontaktní údaje

Loučná - Dašice, a.s., Palackého 485, 53303 Dašice, Petr Jeníček - ředitel, tel.724744772

Identifikace lokality

Obec Lány u Dašic
Katastrální území Lány u Dašic
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 81
Majitelé (% z celkové plochy) Loučná - Dašice, a.s

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 953
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 905
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP stáje
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality stáj,sklad,výroba

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Záměry vlastníka prodej, pronájem

Infrastruktura

Elektřina ne
Pitná voda ne
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost