Lanškroun

Tisk

Popis lokality

Sladovna, budova č.p. 560 v majetku města, kterou město v současné době nabízí k prodeji, objekt je nutné rekonstruovat

Kontaktní údaje

Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, kontakt: p. Gregorová 465 385 233

Identifikace lokality

Obec Lanškroun
Katastrální území Lanškroun
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla stpč. 178/6
Majitelé (% z celkové plochy) Město Lanškroun

Velikost lokality v m²

Rozloha 812
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 812
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 812
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality pivovarnictví
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality malý pivovar/obchody, byty

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) věcné břemeno užívání

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Dotaz na nemovitost