Lanškroun

Tisk

Popis lokality

Ležácké sklepy, samostatný, částečně podsklepený objekt bez čp./če. s klenbami v majetku města, který je v současné době částečně zastřešen, špatný stavebně technický stav

Kontaktní údaje

Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, kontakt: p. Gregorová 465 385 233

Identifikace lokality

Obec Lanškroun
Katastrální území Lanškroun
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla stpč. 867
Majitelé (% z celkové plochy) Město Lanškroun

Velikost lokality v m²

Rozloha 1881
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1881
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1883
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality pivovarnictví
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality občanská vybavenost

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) věcné břemeno užívání
Existence ekologických zátěží lze předpokládat

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Dotaz na nemovitost